پاسخ به: از کجا برای سایت درگاه پرداخت بگیرم؟

    sadeqnickbakht
    مدیرکل
    راستش نمیدونم و اینجا هم ساخته شده برای سوال های طراحی ولی از زرین پال یا pay id میتونی بگیری و مطمئن هستش